Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Eiendomsrådgiveren AS

Nå også i Spania med SydenHus®

Oppgjør og tinglysing                             Ta kontakt for spørsmål / bestilling her

Eiendomsrådgiveren AS sørger for korrekte dokumenter mellom kjøper og selger. Det er lov å selge/kjøpe privat uten bruk av megler.

For den som velger dette, eller allerede har gjort en avtale om eierskifte av en eiendom, er det profesjonell hjelp å få tll de viktige dokumentene. Når avtale om salg/handel er inngått mellom de to private aktører, overtar Eiendomsrådgiveren. Vi innhenter nødvendig informasjon om hva avtalen dreier seg om for deretter å sette opp kontrakt basert på innlevert informasjon. Deretter sørger vi for at kontrakten, skjøtet og eventuelle øvrige dokumenter blir utstedt og signert av partene. Prosedyrene skjer elektronisk/pr post.


Eiendomsrådgiveren AS sørger for korrekt gjennomføring av salgsoppgjøret. Når alle dokumentene er signert, gjør vi alt klart forut for oppgjørs- og overtagelsesdato. Vi varsler kemner, eventuell forretningsfører, kontrollerer alle heftelser og banklån og eiendommen. Vi legger til rette for at kjøper får all nødvendig info for å foreta presist kjøpsoppgjør til Eiendomsrådgiveren AS sin oppgjørskonto.


Eiendomsrådgiveren AS sørger for korrekte prosedyrer på eierskifte og tinglysing. Når alt oppgjør er på plass fra kjøper, varsler vi til partene at det er grønt lys for overlevering som avtalt i kontrakten. Partene har i forkant fått informasjon fra oss om hva som skal skje under overleveringen, og har mottatt i forkant mottatt skjema for overtagelsesprotokoll fra Eiendomsrådgiveren og info om oppsigelse/innmelding for strømabonnement.

Partene fyller ut og signerer dokumentene og sender disse til Eiendomsrådgiveren AS. Dette skjer elektronisk ved scannet signert skjema pr e-post og/eller bilde sendt på sms. Da ordner vi resten.

Vi setter igang tinglysingsprosedyrer og utbetaler salgsoppgjør og innfrir selgers eventuelle boliglån når tinglysingen er korrekt utført.