Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Eiendomsrådgiveren AS

Nå også i Spania med SydenHus®

Selger har valgt å selge selv uten bruk av megler, men ønsker at oppgjør og tinglysing ordnes av fagfolk.

Vi sender oppgjørsoppdrag, som selger signerer og returnerer til Eiendomsrådgiveren AS - hva skjer videre?

Rutinebeskrivelsen for samhandling Selger/Eiendomsrådgiveren AS laster du ned her *).

Fase 1 og 2 gjør selger etter veiledning fra oss. Resten ordner vi - 9 av 11 aktiviteter utføres av Eiendomsrådgiveren AS.

*) Når du har valgt å bli kunde har du tilgang til alle nedlastbare dokumenter.

Samtlige skjemaer, prosedyrer som beskrives nedenfor sørger Eiendomsrådgiveren AS for å informere/oversende partene underveis i prosessen.

Fase 1 - *) "Selgers Oppgjørsfullmakt". Fyll ut skjemaet, signer og returner til Eiendomsrådgiveren sammen med kopi av salgsoppgaven din.

Fase 2 - Selgers akseptmail til kjøper, kjøpers budskjema og finansieringsbekreftelse sender selger en kopi av til Eiendomsrådgiveren.

Fase 3 - Eiendomsrådgiveren lager alle dokumenter basert på selgers/kjøpers informasjon og sender til partene for signatur og retur.

Fase 4 - Eiendomsrådgiveren mottar signerte dokumenter fra selger. Sender sikringsdokument til Statens Kartverk og sjekker restgjeld.

Fase 5 - Eiendomsrådgiveren sender e-post med praktisk info om videre saksgang og bekrefter før overtagelsesdatoen at alt oppgjør er på plass.

Fase 6 - *) "Overtagelsesprotokoll". Denne er sendt partene tidligere i kontraktspakken. Signer og returner. Strøm: meld på papir eller nett

Fase 7 - Eiendomsrådgiveren igangsetter tinglysingsprosedyrer når overtagelsesprotokollen er mottatt i signert og korrekt stand.

Fase 8 - Eiendomsrådgiveren kjører ny økonomikontroll på eiendommens panthavere og sjekker legalpant (evt. ubetalte fellesutgifter, komm.avg.)

Fase 9 - Eiendomsrådgiveren mottar tinglyst skjøte og pantedokument fra Statens Kartverk. Nå starter innfrielse av selgers panteheftelser.

Fase 10- Eiendomsrådgiveren utbetaler oppgjør til selger når eiers långivere har slettet sitt pant. Sluttoppgjør i hht selgers oppgjørsfullmakt.

Fase 11- Eiendomsrådgiveren avslutter med å sende ut spesifiserte oppgjørsoppstillinger til partene og tinglyste dokumenter til rettighetshavere.

Vi ønsker til lykke med bolighandelen og ser frem til et hyggelig og effektivt samarbeid!